30.01.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Realizacja grupowych warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste oraz pośrednictwa pracy”
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.01.2017)


25.01.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychospołeczne” (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.01.2017)


20.01.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie sal na warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy


19.01.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie sal na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupowego poradnictwa psychospołecznego


19.01.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Doradztwo zawodowe wraz z utworzenie IŚR” (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.01.2017)


13.01.2017
Zapytanie ofertowe
Realizacja grupowych warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste oraz pośrednictwa pracy


11.01.2017
Zapytanie ofertowe
Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychospołeczne


05.01.2017
Zapytanie ofertowe
Zapewnienie sal na warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy


04.01.2017

Zapytanie ofertowe

Doradztwo zawodowe wraz z utworzenie IŚR


04.01.2017

Zapytanie ofertowe

Zapewnienie sal na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupowego poradnictwa psychospołecznego