08.07.2019

rozeznanie cenowe Szkolenie zawodowe_Obsługa klienta z IT_08.07.2019

26.06.2019

rozeznanie cenowe_Pośrednik IPP_26.06.2019

rozeznanie cenowe_Prawnik IPO_26.06.2019

rozeznanie cenowe_Psycholog IPP_26.06.2019

rozeznanie cenowe Grupowe Poradnictwo Zawodowe_26.06.2019

rozeznanie cenowe IŚR_26.06.2019

rozeznanie cenowe Treningi Kompetencji Społecznych_26.06.2019

19.03.2019

rozeznanie cenowe Szkolenie zawodowe_Pracownik biurowy z IT

rozeznanie cenowe Szkolenie zawodowe_Obsługa klienta z IT