Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępnych, skutecznych metod porozumiewania się czyli efektywnej komunikacji, nabycie i wykorzystanie umiejętności porozumiewania się do budowania skutecznego i trwałego zespołu pracowniczego oraz poznanie skutecznych metod rozwiązywania problemów i konfliktów.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

I. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY BUDOWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy.
Podstawy dobrego kontaktu – identyfikacja przydatnych kompetencji. Autoanaliza umiejętności komunikacyjnych
Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami
Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji
Budowanie wiarygodności
Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej
Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk
Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji
Siła słowa, język faktów a język emocji
Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji
Słuchanie aktywne
Zwroty zabezpieczające relacje
Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej
Test Talentów Instytutu Geluppa

II. TWORZENIE OBSZARÓW POROZUMIENIA. POMIĘDZY WSPÓŁPRACĄ, KOMPROMISEM A ULEGANIEM

Rolą modułu będzie podkreślenie roli kooperacyjnego postępowania dla odniesienia korzystnego wyniku zarówno dla rozmówcy jak i dla nas samych. Dialog, a nie sprzedawanie gotowych rozwiązań, umiejętność patrzenia, słuchania i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia rozmówcy pozwoli wpłynąć na efektywną współpracę i utrzymać długofalowe dobre relacje w zespole.
Zobaczyć sprawę z drugiej strony – metodyka „wejścia w buty” rozmówcy
Co tworzy negatywne emocje? Komunikacyjna waluta transferowa
Praktyczne narzędzia budowania porozumienia. Model góry lodowej. Wychodzenie poza schemat
Jak sprawić, aby nasz rozmówca zawsze czuł się zawsze traktowany indywidualnie
Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji
Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi
Budowanie poczucia wspólnoty grupowej
Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych

III. DLACZEGO Z NIEKTÓRYMI WSPÓŁPRACOWNIKAMI TRUDNO NAM SIĘ DOGADAĆ?

Postawy i zachowania innego człowieka można analizować i odpowiednio na nie reagować. Określenie, z jakim stylem komunikacyjnym mamy do czynienia, pozwoli lepiej porozumiewać się z ludźmi, unikać sytuacji konfliktowych. Uczestnicy wypracują typologię w oparciu o autotesty, a następnie osobowościową mapę zespołu. Na podstawie doświadczeń stworzą narzędzia pozwalające na skuteczna komunikacją z innymi „typami” Współpracowników i „nadawanie tym samym językiem”.
Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu
Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy
Komunikacyjna waluta transferowa. Dostrojenie się, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu
Film Castorama – nadawania na tej samej fali.
Jak rozpoznawać i właściwie reagować na różne style zachowań?
Wprowadzenie do reguły podobieństwa – dopasowanie na poziomie słów, na poziomie niewerbalnym, oraz na poziomie doświadczeń
Stworzenie banku dobrych praktyk w specyfice pracy zespołów

IV. ROLA ASERTYWNOŚCI W PODNIESIENIU EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

Asertywność kojarzy nam się najczęściej z umiejętnym mówieniem „NIE”. To tylko niewielka część prawdy. Zadaniem każdego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki asertywnego komikowania się, w oparciu o symulacje i case study nauczą się stosować asertywną odmowę z elementami podtrzymania relacji.
Mapa zachowań – zachowania uległe, manipulacyjne, dominujące – charakterystyka i konsekwencje. Mapa asertywności każdego z uczestników
Asertywność – czym tak naprawdę jest i jakie są skutki jej wdrożenia
Najpierw profilaktyka, potem gaszenie pożarów. Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
Model Harrisa. Elementy analizy transakcyjnej w relacjach pomiędzy współpracownikami. Jak zrozumieć tę grę?
W trakcie symulacji uczestnicy przećwiczą metodę „Czterech kroków” oraz drabinkę interwencji komunikacyjnej, poznają praktyczne techniki rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją i zrozumieją znaczenie asertywności jako alternatywę dla zachowań agresywnych lub ucieczkowych. W trakcie gry poznają własne reakcje i określą swój styl współpracy w oparciu o reakcje asertywne.
Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne
Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych
Będę asertywny – następnym razem już na pewno

V. KONFLIKTY W ZESPOLE. MOJA ROLA W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH SYTUACJI

W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu, a w symulowanych sytuacjach w nim bezpośrednio uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.
Potrzeby merytoryczne a potrzeby psychologiczne członków zespołu i ich wpływ na proces i efekt realizowanego zadania i atmosferę pracy
Dlaczego dochodzi do konfliktów w zespole? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych
Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole
Zasadniczą rolą ćwiczeń i aktywności w tym module będzie pogłębiona analiza i mierzenie się z rzeczywistymi problemami grupy. Najważniejsze wnioski będą spisywane na flipie tworząc bank dobrych praktyk.
Technika budowania świadomego wyboru postawy pro aktywnej. Na co mam wpływ w konflikcie?
Między bodźcem a reakcją .Strategie radzenia sobie z postawą reaktywną
Ocena własnych zasobów i środków niezbędne do realizacji zamierzonych działań. Co mnie ogranicza? Co mogę z tym zrobić?

VI. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ORAZ ZNAJDOWANIU NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ

W tym module połączymy praktyczną wiedzę z obszaru komunikacji z elementami pracy grupowej wykorzystywanej do osiągnięcia efektu synergii. Bardzo praktyczny moduł, który pozwoli uczestnikom na autoanalizę swojego stylu funkcjonowania w grupie i możliwości wykorzystania swojego potencjału a także sposobów na szybkie i wygodne zarządzanie wiedzą.
Znaczenie zasobów komunikowania się podczas pracy grupowej
Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy
Różnice w myśleniu i propozycjach rozwiązań w zależności od preferowanego stylu komunikacyjnego i osobowości
Myślenie linearne vs myslenie lateralne
Gdy naraz dopuścimy do głosu różnych dyskutantów, to nader często widzimy, że dyskusja zamienia się w chaos a nawet utarczki. Metodę, która skutecznie eliminuje takie problemy kumunikacyjne wymyślił Edward De Bono, światowej klasy ekspert w dziedzinie procesu myślenia, twórca pojęcia „myślenie lateralne”. Jego wskazówki dotyczące sposobu sprawnego posługiwania się umysłem wykorzystywane są na całym świecie przez największe korporacje – m.in. Du Pont, IBM, Shell kręgi rządowe i wojskowe wielu państw.” Rozpracowanie problemu przez grupę metodą de Bono pokaże, że dyskusję lub spór można uporządkować, skupić się osobno na każdym z nawyków/sposobów myślenia i wypracować konstruktywne pomysły na rozwiązanie. Metoda jest doskonałym narzędziem do wykorzystania podczas narad, spotkań zespołu lub w sytuacjach w których występuje intelektualny impas.
Znaczenie procesu grupowego. Fazy procesu. Identyfikacja ról grupowych
Ocena i selekcja pomysłów: macierz efektywności / łatwości wdrożenia. Techniki weryfikacji rozwiązań
Efekt facylitacji społecznej, kapitanozy, naśladownictwa, próżniactwa społecznego, grupowego podejmowania decyzji

 

Czas trwania szkolenia:

8 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie