Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Organizacja i prowadzenie prac na wysokości

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień do pracy na wysokościach, czyli wg przepisów Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do pracy na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę oraz wszystkich osób, które chcą wykonywać prace na wysokości.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 2012. poz. 186).

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające zagadnienia związane z wykonywaniem prac na wysokości.
  2. Identyfikacja zagrożeń wynikających ze specyfiki prowadzenia prac na wysokości.
  3. Zasady i metody zabezpieczania miejsc wykonywanych prac z uwzględnieniem uwarunkowań procesu produkcyjnego, zagrożenia wypadkowego, pożarowego i wybuchowego.
  4. Stosowanie sprzętu i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej podczas wykonywania prac na wysokości oraz dobór narzędzi niezbędnych do wykonania prac na wysokości.
  5. Podstawowe zasady eliminacji lub minimalizacji ryzyka zdarzeń niepożądanych (wypadek, pożar, wybuch).
  6. Zasady postępowania w sytuacjach niepożądanych (niekontrolowane uwolnienie substancji niebezpiecznych, pożar, wybuch, wypadek).
  7. Procedury formalno-prawne dot. zabezpieczenia prac prowadzonych na wysokości. Osoby odpowiedzialne, dokumentacja – rodzaje dokumentów, zasady sporządzania i postępowania z dokumentacją.
  8. Formy i metody zaznajamiania pracowników z zasadami wykonywania prac na wysokości.
  9. Współdziałanie pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie