Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenie ochrona danych osobowych ma na celu:

 • wzmocnienie wśród pracowników świadomości związanej z prowadzeniem należytej polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
 • zapoznanie się z terminami z zakresu RODO i obszarów pokrewnych;
 • zdobycie wiedzy dotyczącej tego, które wymagania RODO odnoszą się do danego rodzaju działalności i powinny być przestrzegane;
 • poznanie konkretnych rozwiązań, jak chronić swoją firmę przed karami związanymi z naruszeniem danych osobowych;
 • wiedzę dotyczącą rodzajów i wysokości kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów RODO.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Program szkolenia z ochrony danych osobowych

Szkolenie dla pracowników

 

 1. Konstytucja RP jako gwarant ochrony podstawowych praw i wolności.
 2. Zakres stosowania RODO.
 3. Dane osobowe.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych i jego obowiązki.
 7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Pseudonimizacja vs anonimizacja danych.
 9. Profilowanie.
 10. Monitoring w miejscu pracy:
 • podstawy prawne,
 • operacje przetwarzania wymagające oceny skutków,
 • uczestnicy procesu przetwarzania, ich prawa i obowiązki,
 • obowiązek informacyjny,
 • podmiot przetwarzający,
 • odbiorca danych,
 • zabezpieczenie danych,
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 2. Ochrona danych osobowych w kontekście zatrudnienia:
 • poszukiwanie pracowników, rozmowa kwalifikacyjna, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy,
 • rekrutacja on-line,
 • agencje zatrudnienia,
 • okres przetwarzania danych,
 • udostępnianie danych osób zatrudnionych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • przetwarzanie danych w ramach zadań z zakresu medycyny pracy,
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkoleń,
 • monitoring poczty elektronicznej pracownika,
 • ewidencja czasu pracy,
 • monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizujących GPS,
 • ochrona danych osobowych w związku z zawieraniem innych niż w kodeksie pracy form zatrudnienia (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, samozatrudnienie),
 • pracownicy tymczasowi,
 1. Ochrona danych osobo w pigułce – podsumowanie szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia:

8 godzin zajęć dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie