21.11.2016 – Rozeznanie rynku – sale Korporacja Romaniszyn

21.11.2016 –  Rozeznanie rynku – sale EURO Projekt

21.11.2016 – Zaptanie ofertowe – doradca zawodowy

21.11.2016 –  Zapytanie ofertowe – psycholog