Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne o szkoleniu:

Kurs ma na celu przeszkolenie Uczestników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i nadanie im tytułu „Ratownika” zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8. września 2006 roku.

Uzyskane kwalifikacje:

 • tytuł „Ratownika” zgodnie z art. 13. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8. września 2006 roku oraz uprawnienia niezbędne do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 • uprawnienia potrzebne dodatkowo, aby móc pracować jako Ratownik Wodny na basenach zamkniętych, otwartych, kąpieliskach itp.
 • dodatkowe punkty, które przyznawane są przy rekrutacji do Służb Mundurowych, m.in. Policji.
 • tytuł „Ratownika” umożliwia pracę przy zabezpieczeniu medycznym wybranych imprez sportowych, kulturalno – rekreacyjych itp.

Tryb nauki:

 • 66 godzin – w tym min. 21 godzin praktyk,
 • system stacjonarny: zajęcia odbywają się dzień po dniu,

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca. Zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Czas trwania szkolenia:

66 godzin – w tym min. 21 godzin praktyk

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie