Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Informacje ogólne o szkoleniu:

12 kwietnia 2018 opublikowana została Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (zwana w skrócie PPPiFT)

Nowelizacja listę podmiotów – instytucji obowiązanych , a ponadto:

Ustawodawca w Art. 52. 1. Nałożył na Instytucje obowiązane obowiązek zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

Obowiązek szkoleniowy stosuje się także do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą . Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o celach nowej ustawy oraz zasadach realizacji ustawy w działalności kantorowej.

Poznanie zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Nabycie umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów.

Identyfikacja klienta i zasad przekazywania informacji GIIF. Poznanie metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki. Rozpoznanie i typowanie transakcji podejrzanych.

Program szkolenia:

1 Problematyka prania pieniędzy

2. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych

3. Zagrożenia obrotu finansowego

4. Metody prania pieniędzy

5. Zmiany przepisów wprowadzone przez  USTAWĘ z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (PPPFT)

6. Środki bezpieczeństwa stosowane przez  instytucje zobowiązane wobec swoich klientów

7. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej

8. Odpowiedzialność  za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

9. Obowiązek informacyjny

10. Etapy postępowania z transakcja podejrzaną

11. Odpowiedzialność karna, kary administracyjne

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 6 – 8 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie