Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Informacje ogólne o szkoleniu:

Od 22 października 2009 roku (Dz. U. nr 166 poz. 1317 z 2009 roku) weszły w życie przepisy wynikające z rozległej nowelizacji Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Nowelizacja znacząco poszerzyła listę podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 200 r. z późniejszymi zmianami, w tym o:

  • biura rachunkowe
  • stowarzyszenia i fundacje
  • przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o celach nowelizacji ustawy oraz zasadach realizacji ustawy. Poznanie zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Nabycie umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów. Identyfikacja klienta i zasad przekazywania informacji GIIF. Poznanie metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach gospodarki. Rozpoznanie i typowanie transakcji podejrzanych.

Program szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 6 – 8 godzin