Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Rozpoznawanie autentyczności dokumentów publicznych i podpisów

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozpoznawania fałszerstw dokumentów, oceny autentyczności zabezpieczeń, metod działania przestępców i sposobów wykrywania podrobionych i przerobionych dokumentów.

Oddzielna część szkolenia poświęcona jest analizie identyfikacyjnej podpisów w celu przekazania wiedzy jak profesjonalnie badać podpisy występujące na przedkładanych dokumentach.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, wykład teoretyczny z zastosowaniem urządzeń multimedialnych ma przekład na ćwiczenia przy zastosowaniu materiałów szkoleniowych.

Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne.
  • Wprowadzanie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia.
 2. Sposób zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
 3. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych.
 4. Sposób ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów.
 5. Prawa jazdy
  • typy prawa jazdy
  • zabezpieczenia blankietów
  • zabezpieczenie personalizacji i wpisów przed przerobieniem
  • fałszerstwa
 6. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
  • systematyka metod podrabiania
  • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
  • możliwości określenia techniki fałszowania
  • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej

Czas trwania szkolenia:

8-10 godzin (1 dzień)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie