Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Aktualności

„Dziesięć przykazań” sprawnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie.

I. Audyty BHP a. Czym jest audyt BHP? • Krótki opis procedury, kto i komu zleca wykonanie audytu b. Czy audyty są potrzebne? • Podstawa prawna i uzasadnienie z praktyki c. Jak wygląda i przebiega audyt? • Lista kontrolna i analiza czynnikowa II. Badania i pomiary środowiska pracy a. Dlaczego badamy środowisko pracy? b. Podstawa prawna c. Gdzie, kiedy i kto może je wykonać? III. System udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a. Podstawa prawna i odpowiedzialność...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 6

Z uwagi na powszechne operowanie pieniądzem zdarzają się sytuacje,  gdy klient ma banknot i nie wie czy ten banknot lub moneta jest autentyczna. Co powinien zrobić kasjer w takiej sytuacji - po pierwsze w żadnym wypadku nie może go puścić dalej w obieg jest to zgodnie z prawem niedopuszczalne. W związku z tym po drugie musi ten banknot sprawdzić w banku. Jeżeli banknot jest podejrzany kasjer bezwzględnie musi go zatrzymać  i sporządzić protokół z zatrzymania banknotu...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 5

Ważnym elementem w pracy kasjera  jest sposób liczenia banknotów. Możemy wyróżnić dwa warianty liczenia: 1 sposób liczenia: dotknij, pod kątem, pod światło. Dotknij – opuszkami palców sprawdzamy elementy wypukłe na banknotach, jakie – np. na dolarach  amerykańskich oznaczenie cyfrowe i słowne nominału, typ banknotu, nazwa państwa, niektóre mikrodruki, podpisy, formuła prawna, portret, miejsce druku  i gilosz. Pod kątem – sprawdzamy efekt kątowy,...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 4

Omówimy w tym materiale techniki druku ,które są stosowane na świecie do produkcji banknotów. 1.Staloryt nazywany drukiem wklęsłym i jest najważniejszą techniką na banknotach , a nazwa jest związana z kliszą, która jest wklęsła a na banknotach są wypukłości na papierze, wyjątkowa precyzja obrazu, efekt pazurkowatego rozlewania się  farby na krawędziach  napisów oraz obrazów i przetłoczeniach na stronie odwrotnej banknotu. Techniką tą są drukowane m.in.:...

więcej »

Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory

Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023r. opublikowano  nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy będą mieli obowiązek dostosować wyposażenie stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia. Chodzi m.in. o...

więcej »

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

30 września 2023r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpiło ono rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Głównym celem wydania nowego rozporządzenia było dostosowanie przepisów w nim zawartych do obecnie obowiązujących...

więcej »

Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników na koszt pracodawcy? Rozwiewamy wątpliwości.

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca, jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków profilaktycznych i napojów, a także warunki ich wydawania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. oraz z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i...

więcej »

Czy każdy nowo przyjmowany do pracy musi wykonać wstępne badania lekarskie?

Czy każdy nowo przyjmowany do pracy musi wykonać wstępne badania lekarskie? Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11 , podlegają: osoby przyjmowane do pracy; pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. § 1. 1. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:   przyjmowane ponownie do pracy u tego...

więcej »

Co oznacza zalecenie pracy lekkiej w orzeczeniu lekarskim?

Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo istnienie...

więcej »

Audyt  BHP w Twojej firmie

Audyt  BHP w Twojej firmie Jest to propozycja dla tych, którzy nie mają przekonania/pewności, że ich firma spełnia standardy i wymagania BHP. Zakres Audytu BHP dotyczy: Sprawdzenie czy pracodawca zapewnił wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji, Weryfikacji ocen ryzyka zawodowego na wszystkich występujących stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników...

więcej »

Krótkie spodnie na budowie

Czy pracownik budowlany może w trakcie pracy nosić  krótkie spodenki? Co na  to przepisy BHP? Kwestia krótkich spodenek nie jest jednoznaczna. Nie ma przepisu, który bezpośrednio odnosi się do problemu krótkich spodni jako odzieży roboczej – można zatem uznać, że noszenie spodni z krótką nogawką jest dozwolone. Należy jednak zwrócić uwagę, że choć nie funkcjonuje dosłowny zakaz, to wciąż obowiązuje zasada BHP, zgodnie z którą pracodawca ma obowiązek...

więcej »

210 rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego

28 sierpnia 2022 roku obchodziliśmy 210 rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, autora który wydał najwięcej książek i wierszy w historii literatury polskiej. Z okazji tak znaczącej rocznicy Prezes Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Stanisław Romaniszyn osobiście złożył kwiaty na grobie...

więcej »

KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – ZASADY W PIGUŁCE

KFS - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo. Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj...

więcej »

Rozliczanie projektów unijnych

Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: rozliczanie projektów unijnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej koszt usługi 6500 zł brutto miesięcznie Zapraszamy do...

więcej »

20 – lecie Euro – historia i teraźniejszość

 20 - lecie Euro - historia i teraźniejszość W dniu 1 stycznia 2022 r. obchodzimy  20 rocznicę wprowadzenia  Euro banknotów i monet do obiegu. Rocznicę tę obchodzić będzie wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym jego Prezes Christine Lagarde  (czwarta Prezes EBC) urodzona 1 stycznia 1956 w Paryżu, która pełniła różne funkcje na bardzo wysokich szczeblach m.in., była Ministrem Gospodarki, Finansów i Przemysłu we Francji. W tym samym dniu co EBC obchodzi 20 lecie - ...

więcej »

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

   W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym klientom i przyjaciołom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń. Niech ten czas upłynie w rodzinnym gronie, i chwilach roziskrzonych kolędą, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych...

więcej »

Dofinansowane szkolenia językowe

...

więcej »

Regulamin szkoleń/kursów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O. § 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach/kursach organizowanych przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. (zwanym w dalszej części Organizatorem). Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach/kursach znajdują się na stronie internetowej...

więcej »

10% rabatu dla uczniów i studentów

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" z okazji rozpoczęcia wakacji zaprasza wszystkich uczniów i studentów na kursy i szkolenia ze stałym rabatem 10% Promocja obowiązuje od 01.07.2021 do...

więcej »

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa i mnóstwa wiosennego optymizmu. Niech ten szczególny okres będzie dla Wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej...

więcej »

Kwalifikacja pracowników do grupy szkoleniowej BHP

Kwalifikacja do grupy szkoleniowej zależy od wykonywanych zadań Podczas szkolenia okresowego bhp, osób na stanowiskach kierowniczych (kierownicy, dyrektorzy), zajmujących jednoosobowe stanowiska  i nie kierujących innymi pracownikami, nie należy przydzielać do grupy szkoleniowej dla osób kierujących pracownikami. Głównym kryterium kwalifikacji pracowników do grupy szkoleniowej są wykonywane przez nich zadania. Pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach...

więcej »

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2021 Nowego Roku, obfitującego w pasmo...

więcej »

Karta Dużej Rodziny

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że od sierpnia 2020 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o. oferuje zniżki w wysokości 20% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zapraszamy do skorzystania z...

więcej »

Kto może być instruktorem praktycznej nauki zawodu?

Wymagania jakie stawia się instruktorom chcącym szkolić przyszłych fachowców określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 391). Instruktor praktycznej nauki zawodu jako osoba, na której spoczywa odpowiedzialność za przekazanie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, musi być przede wszystkim dobrym specjalistą i doświadczonym praktykiem. W tabeli przedstawiono...

więcej »

Szkolenia bhp w czasie epidemii

Szkolenia bhp w czasie epidemii Od 18 kwietnia br. obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695), która znowelizowała art. 73 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych...

więcej »

Zmiany w funkcjonowaniu firmy

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem Beneficjent informuje, że w chwili obecnej stara się racjonalnie oceniać zagrożenie oraz podejmuje stosowne działania w...

więcej »

Jak chronić pracowników przed koronawirusem – Porady praktyczne

Jak chronić pracowników przed koronawirusem - Porady praktyczne Higiena osobista - Konieczne jest częste i dokładne mycie rąk. Warto zapewnić pracownikom, także pracującym w biurach, środki do mycia rąk wysokiej jakości, które będą miały również właściwości dezynfekujące. Instrukcja mycia rąk -  Instrukcja efektywnego mycia rąk powinna znajdować się w każdej toalecie. (Instrukcja jest dostępna na stronach Ministerstwa Zdrowia) Częsta zmiana odzieży -...

więcej »

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami – BDO

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami - od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów możliwa jedynie w BDO – zasady działania, możliwości, konsekwencje. W czasie warsztatów zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: kwalifikowanie odpadów, grupowanie ich na odpady komunalne, przemysłowe i opakowaniowe,...

więcej »

Życzenia świąteczne

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów życzy Korporacja...

więcej »

Dofinansowanie do szkolenia

Nasza firma świadczy swoje usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), dzięki czemu możesz otrzymać 80% dofinansowania na wszystkie nasze szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstwa. W naszej ofercie znajdziesz szkolenia otwarte dla wszystkich uczestników, które odbywają się w ramach regularnego kalendarza, jak i zamknięte „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego...

więcej »

Dofinansowanie do otwarcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna kwota dofinansowania wynosi           ...

więcej »

Uprawnienia dla operatorów wózków jezdniowych tracą ważność!!!

Uprawnienia dla operatorów wózków jezdniowych tracą ważność!!! 10 sierpnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Podstawową zmianą jaką wprowadza opublikowane rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Zatem wszystkie osoby, które ukończyły kurs operatora wózków jezdniowych lecz nie zakończyły go egzaminem UDT (tzw uprawnienia...

więcej »

STUDIA PODYPLOMOWE – REKRUTACJA

REKRUTACJA 2019-2020 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 3

Zabezpieczenia banknotów stanowią o sile każdego z nich. Możemy je podzielić na dwie grupy - pierwsza to te zabezpieczenia które są tworzone razem z papierem jest ich 4: znak wodny, pasek zabezpieczający, włókna barwne oraz confetti – druga grupa to są inne zabezpieczenia do nich możemy zaliczyć mikrodruk, znak optyczny (recto – verso),farbę zmiennie optyczną, efekt kątowy, zabezpieczenia utajone (fluorescencyjne),foliogram ,hologram, farba metaliczna...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 2

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy Państwu drugi artykuł na temat banknotów i monet. Dzisiaj omówimy cechy banknotu oraz cechy monet. 1. Co to jest banknot? Z reguły jest to wydłużony prostokąt, rzadziej kwadrat o funkcjonalnych wymiarach pozwalających na manipulowanie nim w procesie obiegowym (wydawanie, przyjmowanie ,liczenie i przechowywanie). Banknoty posiadają obustronny druk-są zadrukowane na stronie pierwszej (awers) i stronie odwrotnej (rewers). Posiadają...

więcej »

SZKOLENIA KASJERSKIE CZĘŚĆ 1

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacji Romaniszyn sp. z o.o. w Pile działalność edukacyjno – doradczą prowadzi już 30 lat od roku 1989. W ofercie szkoleniowej atrakcyjnymi kursami są: Kasjer walutowo – złotowy, Kasjer walutowy oraz Kasjer złotowy. Celem tych kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu Kasjera. Absolwenci tych kursów mogą podjąć pracę w każdej instytucji finansowej w Polsce, jak również założyć kantor wymiany...

więcej »

Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły i placówek oświatowych

Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły i placówek oświatowych 29 listopada 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły. Dotychczas przepisy wymieniały tylko nauczycieli, w tym m.in. prowadzących...

więcej »

Organizacja pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy i apteczki : → Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem...

więcej »

Dokumentacja powypadkowa a przepisy RODO

Postępowanie powypadkowe, prowadzone w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wymaga tworzenia wielu dokumentów. Istotna jest zatem odpowiedź, jak i czy stosować przepisy RODO odnośnie danych osobowych pozyskiwanych w czasie postępowania powypadkowego i jego dokumentowania. W a ż n e Należy pamiętać, że RODO wprowadza zasadę minimalizacji danych – tym samym w sprawach dotyczących bhp, tam, gdzie przepisy nie wskazują wyraźnie zakresu dopuszczalnego...

więcej »

PRAWO PRACY W PIGUŁCE

Część 2. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie może więc dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym...

więcej »

Prawo pracy w pigułce

Część 1- Szkolenia w zakresie BHP zleceniobiorców Osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umowy innej niż umowa o pracę powinny być poinformowane o zagrożeniach mogących wystąpić w związku z wykonywaną przez nich pracą na takich samych zasadach, jak nowo zatrudnieni pracownicy. Potwierdzeniem uzyskania ww. informacji jest nie karta szkolenia wstępnego lecz podpisane przez pracownika oświadczenie, którego wzór może określić sam pracodawca. Osoby wykonujące...

więcej »

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na...

więcej »

DARMOWA SZKOŁA POLICEALNA

DARMOWA SZKOŁA POLICEALNA Szkoła Policealna – Technik administracji  Szkoła Policealna – Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Szkoła Policealna - Technik BHP Zasady rekrutacji do szkół policealnych Prowadzimy rekrutację do Szkoły Policealnej o kierunkach: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Technik Administracji, Jeżeli trafiłaś / trafiłeś na tę stronę, to proszę zapoznaj się z naszą ofertą...

więcej »

DOFINANSOWANIE DO SZKOLENIA/KURSU

Baza Usług Rozwojowych znajduje się na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl W ramach działań promocyjnych przewidziano funkcjonowanie infolinii prowadzonej przez Administratora BUR (tel. 801 808 108), która udziela wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na przygotowanie przedsiębiorstwa i pracowników do zmian. INFORMACJE O DOFINANSOWANIU 1) Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów...

więcej »

Nie czekaj! Wykonaj POMIARY OŚWIETLENIA już dziś.

Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania...

więcej »